Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Toán 7

CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Giải bài tập trang 20 bài 2 giá trị của biểu thức đại số Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 2.1: Tính giá trị của biểu thức...

Câu 2.1 trang 20  Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính giá trị của biểu thức \(2{{\rm{x}}^2} - 5y\) tại x = -2; y = 4

Giải

\(2.{( - 2)^4} - 5.4 = 2.16 - 5.4 = 32 - 20 = 12\)

Vậy giá trị của biểu thức \(2{{\rm{x}}^2} - 5y\) tại x = -2; y = 4 là 12  (tự làm)

Câu 2.2 trang 20  Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Giá trị của biểu thức \({x^5} - {y^5}\) tại x = 1; y =-1 là:

(A)  -1;                           (B) 0;               

(C) 1;                             (D) 2.

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Đáp án đúng: (D) 2.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác