Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 8. Sports and Games - Thể thao và trò chơi

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 8 có đáp án và lời giải chi tiết

PHONETICS

1 Write the following words in the correct column.

[ Viết các từ sau vào đúng cột]

Đáp án:

 

2 Read the sentences aloud; pay attention to the underlined words.

[ Đọc to các câu này; chú ý đến các từ được gạch chân]

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác