Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 10. Our Houses in the Future - Ngôi nhà của chúng ta trong tương lai

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 10 có đáp án và lời giải chi tiết

PHONETICS

1 Complete the words with letters 'dr' and 'tr'. Put the words in the correct column then read
them aloud.

[ Hoàn thành các từ với các ký tự "dr" và "tr". Đặt các từ vào đúng cột sau đó đọc to lên]

Đáp án:

- dr:  1. dream           2. drink            3. drive         4. draw               5. dress             6. drip               7. drain

- tr:  8. travel            9. tractor           10. train       11. trumpet       12. trip              13. trousers      14. tree

 

2 Read the dialogues and pay attention to the words with the sounds /dr/and /tr/

[ Đọc các mẫu đối thoại và chú ý đến các từ với các âm /dr/ và /tr/]

Bài dịch:

1. Phong: Bạn đang làm gì đó?
Tom: Mình đang vẽ ngôi nhà mơ ước.
Linda: Mình đang uống trà.
Jane: Mình đang nhìn nước rỉ trên mái nhà.

2. Phong: Bạn muốn làm gì?
Tom: Mình muốn đi trên tàu hỏa.
Linda: Mình muốn lái một chiếc máy kéo và mặc áo phông.
Jane: Mình muốn thổi kèn và leo cây với Muppet.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác