Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3 trên 2 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ

Giải bài tập trang 12 bài 4 rút gọn phân số Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2. Câu 4.1: Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?...

Câu 4.1 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Phân số nào dưới đây là phân số tối giản?

\(\left( A \right){{125} \over {300}};\)

\(\left( B \right){{416} \over {634}};\)

\(\left( C \right){{351} \over {417}};\)

\(\left( D \right){{141} \over {143}}\)

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn đáp án \(\left( D \right){{141} \over {143}}\).

Câu 4.2 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Phân số nào dưới đây không là phân số tối giản

\(\left( A \right){8 \over {81}};\)

\(\left( B \right){{28} \over {91}};\)

\(\left( C \right){{176} \over {177}}\)

\(\left( D \right){{17} \over {35}}\)

Hãy chọn đáp án đúng

Giải

Chọn đáp án \(\left( B \right){{28} \over {91}};\).

Câu 4.3 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Viết tập hợp A các phân số bằng phân số \({{ - 21} \over {35}}\) 

Giải

Đưa \({{ - 21} \over {35}}\)  về dạng tối giản: \({{ - 21} \over {35}} = {{ - 3} \over 5}\)  

\(A = \left\{ {{{ - 3m} \over {5m}}\left| {m \in Z,m\# 0} \right.} \right\}\)             

Câu 4.4 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Viết tập hợp B các phân số bằng \({{15} \over {48}}\) mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.            

Giải

Ta có \({{15} \over {48}} = {5 \over {16}}\) . Các phân số bằng \({{15} \over {48}} = {5 \over {16}}\) có dạng \({{5m} \over {16m}}\) . Vì tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số nên  \(m \in \left\{ {2;3;4;5;6} \right\}\)  

Do đó  \(B = \left\{ {{{10} \over {32}},{{15} \over {48}},{{20} \over {64}},{{25} \over {80}},{{30} \over {96}}} \right\}\). 

Câu 4.5 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho phân số \({\rm{A}} = {{n + 1} \over {n - 3}}\)(n ∈ Z, n # 3)

Tìm n để A là phân số tối giản

Giải

Để  A là phân số tối giản thì ƯCLN (n + 1; n – 3) = 1 hay ƯCLN ((n – 3) + 4; n – 3) = 1

Suy ra n - 3 \(\not  \vdots \) 2 hay n là số chẵn.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác