Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 49 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 9 bài 3 ghi số tự nhiên Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 24: Một số tự nhiên có ba chữ số thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm chữ số 3 vào số trước đó?...

Câu 24 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Một số tự nhiên có ba chữ số thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm chữ số 3 vào số trước đó?

Giải

Một số tự nhiên có ba chữ số nếu viết thêm chữ số 3 vào trước số đó thì giá trị của nó tăng thêm 3000 đơn vị.


Câu 25 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho số 8531

a. Viết thêm một chữ số 0 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được.

b. Viết thêm một chữ số 4 xen vào giữa các chữ số của số đã cho để được số lớn nhất có thể được.

Giải

a. Vì chữ số 0 là nhỏ nhất nên phải viết số 0 vào cuối số 8531 để được số lớn nhất 85310

b. Vì 5>4>3>1 nên phải viết chữ số 4 xen vào giữa chữ số 5 và chữ số 3 để được số lớn nhất: 85431


Câu 26 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

a. Dùng ba chữ số 3, 6, 8 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, mỗi chữ số viết một lần.

b. Dùng ba chữ số 3, 2, 0 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, mỗi chữ số viết một lần.

Giải

a. Có 6 số: 368; 386; 638; 683; 836; 863

b. Có 4 số: 320; 302; 203; 230

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác