Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 49 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 8 bài 2 tập hợp các số tự nhiên Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 2.1: Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tổng số của chúng bằng 24....

Câu 2.2. trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tổng số của chúng bằng 24.

Giải

Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là a, a+1, a+2

Từ a + a + 1 + a + 2 = 24, ta tìm được a = 7

Ba số tự nhiên phải tìm là 7, 8, 9


Câu 2.1. trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) 14 ∈ N                       b) 0 ∈ N*

c) Có số a thuộc N* mà không thuộc N

d) Có số b thuộc N mà không thuộc N*

Giải

a) Đúng                 b) Sai                 c) Sai                 d) Đúng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác