Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 19 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 8 bài 3 ghi số tự nhiên Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 16: Viết số tự nhiên có số chục là 217, chữ số hàng đơn vị là 3...

Câu 16 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

a. Viết số tự nhiên có số chục là 217, chữ số hàng đơn vị là 3.

b. Điền vào bảng 

Giải

a) Số tự nhiên có số chục là 217 : 2710

Số tự nhiên có số chục là 217 , chữ số hàng đơn vị là 3:2713

b) 


Câu 17 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết tập hợp các chữ số của số 2003.

Giải

Tập hợp các chữ số của số 2003 : A=  \(\left\{ {2;0;3} \right\}\)


Câu 18 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

a. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số.

b. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.

Giải

a. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số : 100

b. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau : 102

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác