Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh 6

CHƯƠNG I. TẾ BÀO THỰC VẬT

Giải bài tập trang 28 bài 8 sự lớn lên và phân chia của tế bào SGK Sinh 6. Câu 1: Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào ?...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2 trang 31 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 31 bài 9 các loại rễ, các miền của rễ SGK Sinh 6. Câu 1: Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 33 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 33 bài 10 cấu tạo miền hút của rễ SGK Sinh 6. Câu 1: Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 37 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 37 bài 11 sự hút nước và muối khoáng của rễ SGK Sinh 6. Câu 1: Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 39 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 39 bài 11 sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo) SGK Sinh 6. Câu 1: Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng ?...