Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh 6

CHƯƠNG II. RỄ

Giải bài tập trang 39 bài 11 sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo) SGK Sinh 6. Câu 1: Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng ?...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me