Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh 6

CHƯƠNG IX. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

Giải bài tập trang 148 bài 46 thực vật góp phần điều hòa khí hậu SGK Sinh 6. Câu 1: Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí oxi và cacbonic trong không khí ? Điều này có ý nghĩa gì?...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 151 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 151 bài 47 thực vật bảo vệ đất và nguồn nước SGK Sinh 6. Câu 1: Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê ?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 154 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 154 bài 48 vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người SGK Sinh 6. Câu 1: Thực vật có vai trò gì đối với động vật ?...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 156 bài 48 vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người SGK Sinh 6. Câu 1: Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào ? Cho một vài ví dụ cụ thể...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 159 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 159 bài 49 bảo vệ sự đa dạng của thực vật SGK Sinh 6. Câu 1: Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút ?...