Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh 6

CHƯƠNG II. RỄ

Giải bài tập trang 37 bài 11 sự hút nước và muối khoáng của rễ SGK Sinh 6. Câu 1: Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 39 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 39 bài 11 sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo) SGK Sinh 6. Câu 1: Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng ?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 42 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 42 bài 12 biến dạng của rễ SGK Sinh 6. Câu 1: Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng?...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 45 bài 13 cấu tạo ngoài của thân SGK Sinh 6. Câu 1: Thân cây gồm những bộ phận nào ?...

 • Giải bài 1, 2 trang 47 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 47 bài 14 thân dài ra do đâu SGK Sinh 6. Câu 1: Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào....