Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải bài tập Sinh 6

CHƯƠNG II. RỄ

Giải bài tập trang 31 bài 9 các loại rễ, các miền của rễ SGK Sinh 6. Câu 1: Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 33 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 33 bài 10 cấu tạo miền hút của rễ SGK Sinh 6. Câu 1: Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 37 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 37 bài 11 sự hút nước và muối khoáng của rễ SGK Sinh 6. Câu 1: Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 39 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 39 bài 11 sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo) SGK Sinh 6. Câu 1: Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng ?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 42 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 42 bài 12 biến dạng của rễ SGK Sinh 6. Câu 1: Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng?...