Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh 6

CHƯƠNG IX. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

Giải bài tập trang 154 bài 48 vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người SGK Sinh 6. Câu 1: Thực vật có vai trò gì đối với động vật ?...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 156 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 156 bài 48 vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người SGK Sinh 6. Câu 1: Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào ? Cho một vài ví dụ cụ thể...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 159 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 159 bài 49 bảo vệ sự đa dạng của thực vật SGK Sinh 6. Câu 1: Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút ?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 161 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 161 bài 50 Vi khuẩn SGK Sinh 6. Câu 1: Vi khuẩn có những hình dạng nào ? Cấu tạo của chúng ra sao ?...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 164 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 164 bài 50 vi khuẩn SGK Sinh 6. Câu 1: Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên ?...