Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6

Unit 2 : At school - Ở trường

Listen and repeat. Then practise with a partner. (Lắng nghe và lặp Lại. Sau đó thực hành với bạn cùng học).

A.Come in

1. Listen and repeat. Then practise with a partner.

(Lắng nghe và lặp Lại. Sau đó thực hành với bạn cùng học).

Click tại đây để nghe:

 

 

Tạm dịch: 

 

Come in: Mời vào

 

Sit down: Ngồi xuống

 

Open your book: Mở sách ra

 

Close your book: Đóng sách lại

Stand up: Đứng lên

Goodbye: Tạm biệt

2. Match and write.

(Ghép câu phù hợp với hình và viết.)

Sit down            Open your book                Come in

Stand up            Close your book


Hướng dẫn giải:

a. Open your book.  

b. Sit down.

c. Come in.

d. Close your book.

e. Stand up.

3. Play Simon Says. 

(Chơi trò chơi Simon Says.)

Simon nói "ngồi xuống" hoặc " đứng lên" các bạn làm theo mệnh lệnh mà Simon nói.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me