Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 4. Các số đến 100000

Giải bài 1 trang 51; bài 2, 3 trang 52 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 22. Trăm nghìn. Lấy các thẻ 10 000, 1 000, 100, 10, 1 phù hợp với mỗi bảng sau. a) Viết và đọc các số tròn chục nghìn trong bảng dưới đây.

Bài 1 trang 51 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

a) Viết và đọc các số tròn chục nghìn trong bảng dưới đây.

b) Viết và đọc các số tròn chục nghìn từ 10 000 đến 100 000.

Phương pháp:

a) Quan sát hình vẽ rồi viết số, đọc số (theo mẫu).

b) Viết và đọc các số tròn nghìn từ 10 000 đến 100 000.

Trả lời: 

a)

b) Mười nghìn: 10 000

Hai mươi nghìn: 20 000

Ba mươi nghìn: 30 000

Bốn mươi nghìn: 40 000

Năm mươi nghìn: 50 000

Sáu mươi nghìn: 60 000

Bảy mươi nghìn: 70 000

Tám mươi nghìn: 80 000

Chín mươi nghìn: 90 000

Một trăm nghìn: 100 000

Bài 2 trang 52 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

Quan sát hình ảnh các thẻ số để tìm số chục nghìn, số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vị.

Trả lời: 

Bài 3 trang 52 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Lấy các thẻ 10 000, 1 000, 100, 10, 1 phù hợp với mỗi bảng sau.

Phương pháp:

Xác định số chục nghìn, số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vị của mỗi số rồi lấy các thẻ tương ứng để biểu diễn các số đó.

Trả lời: 

Thử thách trang 52 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Quan sát các thẻ số dưới đây.

Số?

Có ..?.. chục nghìn, ..?.. nghìn, ..?.. trăm, ..?.. chục và ..?.. đơn vị.

Phương pháp:

Đếm số thẻ số 1000, 100, 10, 1 từ đó xác định số chục nghìn, số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vị.

Trả lời: 

Quan sát các thẻ số, em thấy: Có 24 thẻ số 1000, 25 thẻ số 100, 3 thẻ số 10, 8 thẻ số 1.

20 thẻ số 1000, em được 2 chục nghìn.

4 thẻ số 1000, 20 thẻ số 100, em được 6 nghìn. 

5 thẻ số 100, em được 5 trăm.

3 thẻ số 10, em được 30.

8 thẻ số 1, em được 8.

Trả lời: Có 2 chục nghìn, 6 nghìn, 5 trăm, 3 chục và 8 đơn vị. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 53, 54, 55 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1 trang 53; bài 1, 2, 3, 4 trang 54; bài 5 trang 55 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 23. Các số có năm chữ số. Bài 3 Viết số thành tổng (theo mẫu)

 • Giải Toán 3 trang 56, 57 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1 trang 56; bài 1, 2, 3 trang 57 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 24. So sánh các số có năm chữ số. Làm tròn số đến hàng chục nghìn. Câu nào đúng, câu nào sai? a) An cao 124 cm, Bình cao 1 m 24 cm. Hai bạn cao bằng nhau

 • Giải Toán 3 trang 58, 59 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1 trang 58; bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 25. Phép cộng các số trong phạm vi 100000. Mỗi số là giá trị của biểu thức nào? Một gia đình nuôi bò sữa, tháng thứ nhất bán được 17 250 lít sữa, tháng thứ hai bán được nhiều hơn tháng thứ nhất 270 lít sữa.

 • Giải Toán 3 trang 60, 61 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1 trang 60; bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 26. Phép trừ các số trong phạm vi 100 000. Tính nhẩm. a) 73 000 – 3 000 + 10 000. Một người đi từ tỉnh Cà Mau đến Thủ đô Hà Nội theo đường bộ, người đó đã đi qua Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác