Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Chương 3. Các số đến 10000

Giải bài 1, 2, 3 trang 22; bài 1, 2, 3, 4 trang 23 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 8. Gam. Lượng sữa trong hộp cân nặng 380 g. Vỏ hộp sữa cân nặng 52 g. Hỏi cả hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?

Bài 1 trang 22 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết số đo khối lượng (xem mẫu).

Phương pháp: 

Em quan sát tranh rồi xác định cân nặng của mỗi vật có trong hình vẽ.

Trả lời:  

a) 1 kg 500 g.

b) 800 g.

Bài 2 trang 22 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nhận biết các quả cân 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg.

Nâng lần lượt các quả cân và đọc số đo trên quả cân.

Phương pháp:

Nâng và đọc số đo ở các quả cân.

Trả lời:  

Học sinh tự thực hành.

Bài 3 trang 22 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Ước lượng và thực hành cân.

a) Chọn bốn vật, ví dụ: chai nước 1 $\ell $; hộp bút, sách Toán 3, cặp sách.

Ước lượng từ vật (nặng hơn, nhẹ hơn hay nặng bằng 1 kg)

b) Cân rồi ghi chép khối lượng từng vật.

Sắp xếp các vật từ nhẹ đến nặng.

Phương pháp:

Em tự thực hành rồi ghi chép lại.

Bài 1 trang 23 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a) 2 kg = .?. g                   b) 3000 g = .?. kg             c) 1 kg 400 g = .?. g 

    5 kg = .?. g              7000 g = .?. kg           2500 g = .?. kg .?. g

Phương pháp:

Áp dụng kiến thức 1 kg = 1 000g.

Trả lời: 

a) 2 kg =  2 000  g

    5 kg =  5 000 g

b) 3 000 g =  3  kg

    7 000 g =  7  kg

c) 1 kg 400 g =  1 400 g

    2 500 g = 2 kg 500 g

Bài 2 trang 23 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Thay.?. bằng kg hay g?

Phương pháp:

Quan sát tranh và điền g hay kg cho thích hợp.

Trả lời: 

 • 5 hạt đậu đen nặng 1 g
 • Quả thanh long nặng 1 kg
 • Quả chuối nặng 200 g

Bài 3 trang 23 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

a) 5 hộp sữa cân nặng .?. g.

b) 1 hộp sữa cân nặng .?. g

Phương pháp:

a) Quan sát tranh để tìm cân nặng của 5 hộp sữa

b) Muốn tìm cân nặng 1 hộp sữa ta lấy cân nặng 5 hộp sữa chia cho 5.

Trả lời: 

Đổi: 1 kg = 1000 g 

a) Cân nặng của 5 hộp sữa là:

1000 – 100 = 900 (g)

Số điền vào dấu ? là 900. 

b) 1 hộp sữa cân nặng: 

900 : 5 = 180 (g)

Số điền vào dấu ? là 180.

Bài 4 trang 23 SGK Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Lượng sữa trong hộp cân nặng 380 g. Vỏ hộp sữa cân nặng 52 g. Hỏi cả hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?

Phương pháp:

Cân nặng cả hộp sữa = Cân nặng của lượng sữa + Cân nặng vỏ hộp sữa.

Trả lời: 

Cân nặng của cả hộp sữa là:

380 + 52 = 432 (g) 

            Đáp số: 432 g

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải Toán 3 trang 24, 25 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1, 2, 3 trang 24; bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 9. Mi-li-lít. Bài 3 Dùng bình có vạch chia mi-li-lít để nhận biết dung tích của một cốc nước, dung tích bình nước của em.

 • Giải Toán 3 trang 26, 27, 28 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1 trang 26; bài 1, 2, 3, 4 trang 27; bài 5, 6 trang 28 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 10. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số. Bài 4 Tìm giá trị thích hợp của mỗi biểu thức.

 • Giải Toán 3 trang 29, 30, 31 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 30 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 11. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. Cô Lê lau dọn 6 căn phòng hết 3 giờ. Hỏi cô Lê mất bao nhiêu phút để lau dọn 1 căn phòng, biết thời gian lau dọn mỗi căn phòng là như nhau?

 • Giải Toán 3 trang 32 - Chân trời sáng tạo tập 2

  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 32 SGK Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 12. Em làm được những gì. Bài 3 Đặt tính rồi tính. a) 1 342 x 2

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác