Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 2

TIẾNG VIỆT 2 TẬP 2

Câu hỏi 1.Trước khi bị bỏ vào lồng, chim và hoa sống thế nào? Câu hỏi 2: Vì sao tiếng hót của chim trở nên buồn thảm? Câu hỏi 3: Điều gì cho thấy các cậu bé rất vô tình

Câu 1.  Trưởc khi bị bổ vào lồng, chim và hoa sống thế nào?

Trả lời:

Trước khi bị bỏ vào lồng, chim và hoa sống tự do, thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc.

Câu 2: Vì sao tiếng hót của chim trở nên buồn thảm?

Trả lời:

Vì sơn ca bị nhốt vào lồng.

Câu 3: Điều gì cho thấy các cậu bé rất vô tình:

a) Đối với chim?

b) Đối với hoa?

Trả lời:

a) Đối với chim:

+ Hai cậu bé bắt chim nhốt vào lồng mà không nhớ cho chim ăn, uống để chim chết vì đói và khát.

b) Đối với hoa:

+ Hai cậu bé chẳng cần thấy bông cúc đang nở rất đẹp, cầm dao cắt cả đám cỏ lẫn bông cúc trắng bỏ vào lồng chim.

Câu 4: Hành động của các cậu bé đã gây ra chuyện gì đau lòng?   

Trả lời:

Sơn ca lìa đời. Bông cúc héo lả đi vì thương xót.               

Câu 5: Em muốn nói gì với các cậu bé?                                          

Trả lời:

Các cậu bé hãy quan tâm đến những con vật nhỏ bé, những bông hoa dại mọc đâu đó bên bờ rào, lối nhỏ. Chúng là những vật, những cảnh luôn làm đẹp, tô điểm cho cuộc đời. Hãy đừng bắt nó, phá nó vì một thú vui nhỏ nào đó của con người.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Chính tả Chim sơn ca và bông cúc trắng

  Câu 1. Tìm từ ngữ theo yêu cầu ở cột A, điền vào chỗ trống ở cột B. Câu 2. Ghi lời giải các câu đố sau vào chỗ trống.

 • Soạn bài Thông báo của thư viện vườn chim

  Câu 1: Thông báo của thư viện có mấy mục? Hãy nêu tên từng mục. Câu 2: Muốn biết giờ mở cửa thư viện, đọc mục nào? Câu 3: Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào? Câu 4: Mục "sách mới về” giúp chúng ta biết điều gì?

 • Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc

  Câu 1. Ghi tên các loài chim trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim sâu. cuốc, quạ, vàng anh) Câu 2. Dựa vào bài tập đọc " Chim sơn ca và bông cúc trắng" "Thông báo của thư viện vườn chim” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 23, 26) trả lời những câu hỏi:Câu 3. Đặt câu hỏi có cụm từ "ở đâu” cho mỗi câu sau:

 • Soạn bài Vè chim

  Câu hỏi 1: Tìm tên loài chim được kể trong bài.Câu hỏi 2: Tìm những từ ngữ được dùng: Câu hỏi 3: Em thích con chim nào trong bài? Vì sao?