Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 11: I like monkeys!

Giải bài tập Lesson Three. Song Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen , point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

tiger: hổ

snake: rắn

parrot: vẹt

2. Listen and sing.

Click here to listen


3. Sing and do.

Script:

Let's go to the zoo!

Hear the tigers growl, growl,

Growl, growl, growl, growl.

Hear the tigers growl, growl.

Hip, hip, hip hooray!

Let's go to the zoo, zoo, zoo!

What about you, you , you?

You can come too, too, too.

Let's go to the zoo, zoo, zoo!

Hear the snackes hiss, hiss, …

Let's go to the zoo, zoo, zoo …

Hear the parrots squawk, squawk, …

Let's go to the zoo, zoo, zoo …

Dịch:

Hãy tới vườn thú.

Nghe tiếng hổ gầm gừ, gầm gừ,

Grừ, grừ, grừ, grừ

Nghe tiếng hổ gầm gừ, gầm gừ

Hip, hip, hip, hoan hô!

Hãy tới vườn thú, vườn thú,vườn thú!

Bạn thì sao???

Bạn cũng có thể đến.

Hãy đến vườn thú, vườn thú, vườn thú!

Hãy nghe con sắn hiss, hiss…

Hãy đến vườn thú, vườn thú, vườn thú…

Hãy nghe con vẹt squawk, squawk…

Hãy đến vườn thú, vườn thú, vườn thú…

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me