Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 2

TIẾNG VIỆT 2 TẬP 2

Câu 2. Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau:Câu 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới đây.

Câu 1. Viết tên các con vật dưới đây vào chỗ trống theo nhóm thích hợp: hổ báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu.

Thú dữ nguy hiểm

Thú không nguy hiểm

- hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, bò rừng, tê giác

- thỏ, ngựa vằn, khỉ, vượn, sóc, chồn, cáo, hươu 

Câu 2. Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau:

a.Thỏ chạy như thế nào?

- Thỏ chạy nhanh như tên bắn. Hoặc: Thỏ chạy nhanh như bay.

b.Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào?

- Sóc chuyền cành nhanh thoăn thoắt. Hoặc: Sóc chuyền cành nhẹ như không.

c.Gấu đi như thế nào?

- Gấu đi lặc lè: Hoặc: Gấu đi lùi lũi. Hay: Gấu đi khệnh khạng. Gấu khệ nệ.

d.Voi kéo gỗ như thế nào?

- Voi kéo gỗ chạy băng băng. Voi kéo gỗ cực khỏe.

Câu 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới đây:

* Trâu cày rất khỏe. Trâu cày như thế nào?

* Ngựa phi nhanh như bay. Ngựa phi như thế não?

* Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, sói thèm rỏ dãi.

Thấy chú ngựa béo tốt đang ăn, Sói thèm như thế nào?

* Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch.

Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười thế nào?

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

  • Soạn bài Sư tử xuất quân

    Câu hỏi 1. Sư tử muốn giao việc cho thần dân bằng cách nào?Câu hỏi 2. Voi, Gấu, Cáo, Khỉ được giao những việc gì?Câu hỏi 3: Vì sao Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ? Câu hỏi 4: Chọn một tên khác cho bài thơ theo gợi ý dưới đây:

  • Chính tả Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

    Câu 1. Điền “1” hoặc “n” vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ có nghĩa điền vào chỗ trống: