Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 12. Dinnertime!

Giải bài tập Lesson Four: Phonics Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

pig: lợn/ heo

fig: quả sung

pin: ghim

2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

A big, big pin

And a big, big fig.

Keep the big pin.

Give the fig to a pig.

Dịch:

Một cái ghim lớn, lớn

Và một quả sung lớn, lớn

Giữ cái ghim lớn

Đưa quả sung cho con heo.

3. Read the chant again. Circle the I in the middle of the words.

4. Listen to the sounds and connect the letter.

Click here to listen

 

Script:

i, pin

e, pen

i, pin

i, pin

e, pen

e, pen

i, pin

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me