Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 10: A new friend!

Giải bài tập Lesson Four: Phonics Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat

Click here to listen

 

Script:

cat: mèo

fan: quạt

man: người đàn ông

2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

The cat has a hat.

The cat has a hat.

a , a, a, a, a.

The man has a fan.

The man has a fan.

a, a, a, a, a.

Dịch:

Con mèo có cái mũ.

Con mèo có cái mũ.

a, a, a, a, a.

Người đàn ông có cái quạt.

Người đàn ông có cái quạt.

a, a, a, a, a.

3. Read the chant again. Circle the "a" in the middle of the words.

4. Write.

Hướng dẫn:

2. man

3. fan

4. cat

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me