Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 11: I like monkeys!

Giải bài tập Lesson Four: Phonics Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

bed: giường

pen: bút

red: đỏ

2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

Ken has a pen,

Pen, pen, pen.

Ken's pen is red.

Red, red, red.

Where's Ken's pen?

Pen, pen, pen.

It's on Ken's bed.

Bed, bed, bed.

Dịch:

Ken có 1 cái bút

Bút, bút, bút

Bút của Ken màu đỏ

Đỏ, đỏ, đỏ

Bút của Ken ở đâu?

Bút, bút , bút

Nó ở trên giường của Ken.

Giường, giường, giường.

3. Read the chant again. Circle the e in the middle of the words.

4. Match the words that rhyme.

Hướng dẫn:

2. red – bed

3. cat – hat

4. man - pan

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me