Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 11: I like monkeys!

Giải bài tập Lesson Six Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Listening

1. Listen and draw J or L .

Click here to listen

 

Script:

1. Look at all the animals. Let’s see giraffe. I like giraffe.

2. And then the parrots. Parrots are pretty. I like parrots.

3. I don't like snake. Let's not see snake Mom. I don't like snake.

4. I like monkey. Can we see monkey next. They're funny.

5. Can we see the tiger, too. I like tiger.

6. But I don't like lion. Lion are very bad and I don't like them.

Hướng dẫn:

1. J

2. J

3. L

4. J

5. J

6. L

Speaking

2. Look at the picture again. Ask and answer.

snake / giraffe / parrot / tiger / monkey / lion.

+ It has four legs. It's black and orange. What is it? => It's a tiger.

Hướng dẫn:

+ It's very tall. What is it? => It's a giraffes.

+ It's has two legs. It's green and blue. What is it? => It's a parrots.

Hướng dẫn:

3. monkey - small

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me