Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 11: I like monkeys!

Giải bài tập Lesson Two: Grammar Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

 

Script:

I like monkeys.

I don't like elephants.

They're big. I'm little.

Dịch:

Tôi thích những chú khỉ.

Tôi không thích voi.

Chúng rất to và tôi thì nhỏ.

3. Look and say.

big / little / tall / black / brown / yellow / white.

+ They're little. They're monkey.

+ They're tall. They're giraffe.

+ They're black. They're monkey.

+ They're yellow. They're giraffe.

+ They're white. They're zebras.

4. Write

like / don't like

 Hướng dẫn:

2. don't like

3. don't like

4. like

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me