Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 2

TIẾNG VIỆT 2 TẬP 2

Câu 1: Thông báo của thư viện có mấy mục? Hãy nêu tên từng mục. Câu 2: Muốn biết giờ mở cửa thư viện, đọc mục nào? Câu 3: Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào? Câu 4: Mục "sách mới về” giúp chúng ta biết điều gì?

Câu hỏi 1: Thông báo của thư viện có mấy mục? Hãy nêu tên từng mục.

Trả lời:

Thông báo có 3 mục

+ Mục 1: Giờ mở cửa.

+ Mục 2: Cấp thẻ mượn sách.

+ Mục 3: Sách mới về.

Câu 2: Muốn biết giờ mở cửa thư viện, đọc mục nào?

Trả lời:

Đọc mục 1

Câu 3: Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào?

Trả lời:

Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào sáng thứ năm hàng tuần.

Câu 4: Mục "Sách mới về” giúp chúng ta biết điều gì?

Trả lời:

Mục Sách mới về giúp ta biết về các loại sách mới để mượn.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc

  Câu 1. Ghi tên các loài chim trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim sâu. cuốc, quạ, vàng anh) Câu 2. Dựa vào bài tập đọc " Chim sơn ca và bông cúc trắng" "Thông báo của thư viện vườn chim” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 23, 26) trả lời những câu hỏi:Câu 3. Đặt câu hỏi có cụm từ "ở đâu” cho mỗi câu sau:

 • Soạn bài Vè chim

  Câu hỏi 1: Tìm tên loài chim được kể trong bài.Câu hỏi 2: Tìm những từ ngữ được dùng: Câu hỏi 3: Em thích con chim nào trong bài? Vì sao?

 • Chính tả Sân chim

  Câu 1. Điền vào chỗ trống. Câu 2. Tìm tiếng, đặt câu với một trong những tiếng tìm được rồi ghi vào chỗ trống.

 • Tập làm văn - Tả về một loài chim

  Câu 1. Viết lời cho em đáp lại lời cảm ơn trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Đọc bài “Chim chích bông” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 30) rồi viết vào chỗ trống:Câu 3. Viết 2, 3 câu về một loài chim em thích.