Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 10: A new friend!

Giải bài tập Lesson Six Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Listening

1. Listen and number.

Click here to listen

 

Script:

1. Can you see Oanh's friends? This friend has long black straight hair. It's Vy.

2. Can you see the teacher with curly hair. It's Miss Chi.

3. This friend is the boy. He has short hair. It's Son.

4. This girl has short hair. It's My.

Hướng dẫn:

theo thứ tự từ trái sang phải:

4 – 2 – 1 – 3

Speaking

2. Look at the picture again. Ask and answer.

+ She has long black hair. Who is it? => It's number 1, Vy.

Hướng dẫn:

+ She has curly hair. Who is it? => It's number 2, Miss Chi.

+ He has short hair. Who is it? => It's number 3, Son.

+ She has short hair. Who is it? => It's number 4, My.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me