Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 2

TIẾNG VIỆT 2 TẬP 2

Câu 1. Điền “1” hoặc “n” vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ có nghĩa điền vào chỗ trống:

Câu 1. Nghe - viết: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên (tràn 48 Tiếng Việt 2 tập 2)

Câu 2. Điền “l” hoặc “n” vào chỗ trống:

Năm gian nhà nhỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe"

                     (Nguyễn Khuyến)

Câu 3. Tìm những từ có nghĩa điền vào chỗ trống:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me