Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 2

TIẾNG VIỆT 2 TẬP 2

Câu hỏi 1. Sư tử muốn giao việc cho thần dân bằng cách nào?Câu hỏi 2. Voi, Gấu, Cáo, Khỉ được giao những việc gì?Câu hỏi 3: Vì sao Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ? Câu hỏi 4: Chọn một tên khác cho bài thơ theo gợi ý dưới đây:

Câu hỏi 1. Sư tử muốn giao việc cho thần dân bằng cách nào?

Trả lời:

Sư tử muốn giao việc cho tất cả mọi thần dân không kể nhỏ to, khỏe yếu đều có thế trổ tài lập công.

Câu hỏi 2 Voi, Gấu, Cáo, Khỉ được giao những việc gì?

Trả lời:

Căn cứ vào sức lực, tài trí của từng người mà Sư Tử giao việc. Cụ thể là:

- Voi làm nhiệm vụ vận tải vì to khỏe.

- Gấu làm nhiệm vụ công đồn vì gan dạ dũng cảm.

- Cáo làm nhiệm vụ tham mưu vì có nhiều mưu kế.

- Khỉ làm nhiệm vụ đánh lừa kẻ địch vì có nhiều mưu mẹo.

Câu hỏi 3: Vì sao Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ?

Trả lời:

Sư Tử là vị vua có tài trong điều binh khiển tướng. Căn cứ vào tài năng, sở trường của từng người mà giao việc, để họ có thể phát huy được tài năng của mình, góp phần sức mạnh đánh thắng kẻ thù. Từ suy nghĩ đó mà Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ.

 Câu hỏi 4: Chọn một tên khác cho bài thơ theo gợi ý dưới đây:

1.Ông Vua khôn ngoan

2.Nhìn người giao việc

3.Ai cũng có ích

Trả lời:

Đặt tên cho bài thơ như sau: “Điều binh khiển tướng”; “Ông vua tài giỏi”; "Tài dụng người”; “Đúng người đúng việc”;...

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me