Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 12. Dinnertime!

Giải bài tập Lesson Three: Song Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

milk: sữa

juice: nước hoa quả

water: nước

2. Listen and sing.

Click here to listen


3. Sing and do.

Script:

Drink your milk!

Eat your eggs and drink your milk,

Drink your milk,

Drink your milk.

Eat your eggs and drink your milk.

Don't be late for school!

Eat your bread and drink your juice, …

Here's your water, here's your bag …

Dịch:

Uống sữa của con!

Ăn trứng và uống sữa của con,

Uống sữa của con,

Uống sữa của con.

Ăn trứng và uống sữa của con.

Đừng để muộn học!

Ăn bánh mì và uống nước trái cây của con …

Đây là nước của con, đây là cặp của con …

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me