Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 12. Dinnertime!

Giải bài tập Lesson Two: Grammar Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

 

Script:

Do you like yogurt? Yes, I do.

Do you like carrots? No, I don't.

What do you like? I like yogurt.

Dịch:

Bạn có thích sữa chua không? Có, tôi thích sữa chua.

Bạn có thích cà rốt không? Không, tôi không thích.

Bạn thích gì? Tôi thích sữa chua.

3. Look and say.

meat / rice / ice cream / yogurt / bread / tomatoes.

+ Do you like meat? => Yes, I do.

Hướng dẫn:

+ Do you like rice? => Yes, I do.

+ Do you like cream? => Yes, I do.

+ Do you like yogurt? => Yes,I do.

+ Do you like bread? => No, I don't.

+ Do you like tomato? => No, I don't.

4. Write

Yes, I do.

No, I don't.

Hướng dẫn:

2. Yes, I do.

3. No, I don't.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me