Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 12. Dinnertime!

Giải bài tập Lesson Six Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Listening

1. Listen and draw J of L.

Click here to listen

 

Script:

A. Are you hungry ?

B. Yes, I am.

A. Well, look at the menu. What do you like?

B. Well, I like yogurt. But I don't like ice cream. I like bread. Because I like sandwiches.

A. Ok. What else?

B. Uhmmm. I don't like meat. But I want an apple, please!

Dịch:

A. Bạn có đói không?

B. Có, tôi đói.

A. Vâng, hãy xem thực đơn. Bạn muốn gì?

B. vâng, tôi thích sữa chua. Nhưng tôi không thích kem . Tôi thích bánh mì. Bởi vì tôi thích bánh mì kẹp.

A. Ok, còn gì nữa không?

B. Uhmmm. Tôi không thích thịt. Nhưng làm ơn cho tôi 1 quả táo.

Hướng dẫn:

1: J

2. L

3. J

4. J

5. L

6. J

Speaking

2. Look at the menu on Reading. Ask and answer.

+ What do you like? => I like eggs and …

Hướng dẫn:

+ What do you like? => I like meat and rice.

+ What do you like? => I like yogurt and grapes.

Hướng dẫn:

3.

2. like

3. don't like

4. like

4.

2. c

3. a

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me