Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

1 Viết tên các loài chim trong những tranh sau :

1. Viết tên các loài chim trong những tranh sau :

1………………….                   2………………….

3…………………                   4………………….

5…………………                   6………………….

                                               7…………………

(đại bàng, cú mèo, chim sẻ, sào sậu, cò, chào mào, vẹt)

2. Hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi chỗ trống dưới đây:

a) Đen như …….

b) Hôi như …….

c) Nhanh như…….        

d) Nói như…….  

e) Hót như…….   

(vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)

3. Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay □ bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy :

    Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò □ Chúng thường cùng ở □ cùng ăn □ cùng làm việc và đi chơi cùng nhau □ Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.

......................................

......................................

.......................................

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các loài chim trong những tranh sau :

1. chào mào       2. chim sẻ       3. cò         4. đại bàng

5. vẹt              6. sáo sậu        7. cú mèo

2. Hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi chỗ trống dưới đây :

a) Đen như quạ.

b) Hôi như .

c) Nhanh như cắt.

d) Nói như vẹt.

e) Hót như khướu.

(vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)

3. Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay □ bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy :

    Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò. Chúng thường cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc và đi chơi cùng nhau.  Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me