Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

(1) Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau :

(1) Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mi câu sau :

a) Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.

........................................................................

b) Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp.

.......................................................................

c) Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biển Trường Sa.

.......................................................................

d) Bên vệ đường, một chú bé đang say mê thổi sáo.

.......................................................................

2. Điền dấu chấm hỏi hoặc dấu phẩy vào mỗi □ trong truyện vui sau :

Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn :

- Chiến này □ mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào □

Chiến đáp :

- Thế bố cậu là bác sĩ răng □ sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào □

TRẢ LỜI:

(1) Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho những câu sau :

a) Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.

Ở đâu đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ ?

b) Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp.

Chú mèo mướp vẫn nằm lì ở đâu ?

c) Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biển Trường Sa.

Tàu Phương Đông buông neo ở đâu ?

d) Bên vệ đường, một chú bé đang say mê thổi sáo.

Ở đâu một chú bé đang say mê thổi sáo ?

2. Điền dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm phẩy vào mỗi □ trong truyện vui sau:

Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn :

- Chiến này , mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào ?

- Chiến đáp :

Thế bố cậu là bác sĩ răng , sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào ?

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me