Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

(1) Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :

(1) Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :

(2) Tìm tiếng theo yêu cầu ở cột A rồi ghi vào chỗ trống ở cột B :

A

B

a) - Bắt đầu bằng r

    - Bắt đầu bằng d

    - Bắt đầu bằng gi

b) - Có thanh hỏi

    - Có thanh ngã

:……………………………………

 

:…………………………………….

 

:…………………………………….

 

:…………………………………….

 

:…………………………………….

TRẢ LỜI:

(1) Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :

(2)Tìm tiếng theo yêu cầu ở cột A rồi ghi vào chỗ trống ở cột B :

A B

a) - Bắt đầu bằng r

    - Bắt đầu bằng d

    - Bắt đầu bằng gi

b) - Có thanh hỏi

    - Có thanh ngã

: rơi, rạ, ru, rương, rãnh, rung, rành,...

: dép, dùng, dâng, da, dê, dì, dế, dưa,...

: giày, giỏ, giảng, giải, giường, giúp,...

: củng, tủ, thỏ, cỏ, cửa, rửa, rổ, sổ,...

: cũng, nã, mũi, mũ, hũ, lũ, vẽ,...

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me