Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

1. Viết tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp : hố, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu.

1. Viết tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp : hố, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vn, bò rừng, khỉ vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu.

Thú dữ, nguy hiểm

Thú không nguy hiểm

 M: hổ, ……………

……………

 

 M: thỏ, …………

………………

2. Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời câu hỏi :

a) Thỏ chạy như thế nào ?

.................................

b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào ?

.................................

c) Gấu đi như thế nào ?

................................

d) Voi kéo gỗ như thế nào ?

.................................

3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây :

Trâu cày rất khoẻ.

M : Trâu cày như thế nào ?

a) Ngựa phi nhanh như bay.

..................................

b) Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi.

..................................

c) Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch.

.................................

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp : hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu.

Thú dữ, nguy him

Thú không nguy hiểm

 M : hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, bò rừng, tê giác

 M : thỏ, ngựa vằn, khỉ, vượn, sóc, chồn, cáo, hươu

2. Dựa vào hiểu biết của em vể các con vật, trả lời câu hỏi:

a) Thỏ chạy như thế nào ?

Thỏ chạy nhanh như bay.

b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào ?

Sóc chuyền từ cành này sang cành khác thoăn thoắt.

c) Gấu đi như thế nào ?

Gấu đi chậm chạp, lặc lè.

d) Voi kéo gỗ như thế nào ?

Voi kéo gỗ rất khỏe.

3. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây :

a) Ngựa phi nhanh như bay.

Ngựa phi như thế nào ?

b) Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi.

Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm như thế nào ?

c) Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch.

Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười như thế nào ?

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me