Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

1. Đọc thầm :

1. Đọc thầm :

Bác Hồ rèn luyện thân thể

     Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng dạy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những ngọn núi cao nhất trong vùng để leo lên với đôi bàn chân không. Có đồng chí nhắc :

- Bác nên đi giày cho khỏi đau chân.

- Cám ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen.

Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét.

Dựa theo nội dung của bài đọc trên, đánh dấu × vào □ trước ý trả lời đúng :

a) Câu chuyện này kể về việc gì ?

□ Bác Hồ rèn luyện thân thể.

□ Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc.

□ Bác Hồ tập leo núi với đôi bàn chân không.

b) Bác Hồ rèn luyện thân thể bằng những cách nào ?

□ Dậy sớm, luyện tập

□ Chạy, leo núi, tập thể dục

□ Chạy, leo núi, tắm nước lạnh

c) Những cặp từ nào dưới đây cùng nghĩa với nhau ?

□ leo-chạy

□ chịu đựng - rèn luyện

□ luyện tập - rèn luyện

d) Bộ phận in đậm trong câu Bác tập chạy ở bờ sui trả lời cho câu hỏi nào?

□ Làm gì ?

□ Là gì ?

□ Như thế nào ?

e) Bộ phận in đậm trong câu Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đng với giá rét trả lời cho câu hỏi nào ?

□ Vì sao ?

□ Để làm gỉ ?

□ Khi nào ?

2. Dựa vào những câu hỏi gợi ý sau, viết một đoạn văn ngắn (4-5 câu) nói về một loài cây mà em thích.

a) Đó là cây gì, trồng ở đâu ?

b) Hình dáng cây như thế nào ?

c) Cây có ích lợi gì ?

..........................................

..........................................

..........................................

TRẢ LỜI:

1. Đọc thầm :

Bác Hồ rèn luyện thân thể

Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng dậy sớm luyện tập. Bác tập chạy ở bờ suối. Bác còn tập leo núi. Bác chọn những ngọn núi cao nhất trong vùng để leo lên với đôi bàn chân không. Có đồng chí nhắc :

- Bác nên đi giày cho khỏi đau chân.

- Cảm ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen.

Sau giờ tập, Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét. Dựa theo nội dung của bài đọc trên, đánh dấu × vào trước câu trả lời đúng :

a) Câu chuyện này kể về việc gì ?

×□ Bác Hồ rèn luyện thân thể.

b) Bác Hồ rèn luyện thân thể bằng những cách nào ?

×□ Chạy, leo núi, tắm nước lạnh

c) Những cặp từ nào dưới đây cùng nghĩa với nhau ?

×□ luyện tập - rèn luyện

d) Bộ phận in đậm trong câu Bác tập chạy ở bờ suối trả lời cho câu hỏi nào ?

×□ Làm gì ?

e) Bộ phận in đậm trong câu Bác tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét trả lời cho câu hỏi nào ?

×□ Để làm gì ?

2. Dựa vào những câu hỏi gợi ý sau, viết một đoạn văn ngắn (4 - 5 câu) nói về một loài cây mà em thích.

a) Đó là cây gì, trồng ở đâu ?

b) Hình dáng cây như thế nào ?

c) Cây có ích lợi gì ?

Bài làm

    Trước sân nhà em có trồng một cây xoài. Thân cây thẳng, có nhiều tầng lá. Nhánh cây vươn xa, màu xanh đậm tỏa bóng mát rợp một khoảng sân. Mỗi năm đến lượt nghỉ hè là cây cho quả chín. Chúng em thường vui đùa dưới bóng râm ấy.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me