Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

a) 

b)

(2) Điền vào chỗ trống các từ chứa tiếng :

a) - Bắt đầu bằng l :............................

    - Bắt đẩu bằng n :......................

b) - Có vần ươc :.........................

    - Có vần ươt :.........................

TRẢ LỜI:

(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

a)

b)

(2) Điền vào chỗ trống các từ chứa tiếng :

a) - Bắt đầu bằng l : lá, (xe) lu, lược, (quả) lê, lây, lan,...

    - Bắt đầu bằng n: (cái) ná, nước, (quả) na, nương,...

b) - Có vần ước : tước bỏ, vết xước, nước, nhược điểm,...

    - Có vần ướt: lần lượt, vượt qua, mượt mà, trượt ngã,...

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me