Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

1. Gạch dưới các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây :

1. Gạch dưới các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây :

Em vẽ làng xóm                     Em quay đầu đỏ

Tre xanh, lúa xanh                  Vẽ nhà em ở

Sông máng lượn quanh           Ngói mới đỏ tươi

Một dòng xanh mát                Trường học trên đồi

Trời mây bát ngát                   Em tô đỏ thắm.

Xanh ngắt mùa thu…

(2) Đặt hai câu, mỗi câu có một từ em vừa tìm được ở bài tập 1.

a) ..................................................................

b) .................................................................

(3) Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho mỗi câu sau :

a) Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.

.....................................................................

b) Vào những đêm có trăng sao, luỹ tre làng đẹp như tranh vẽ.

....................................................................

c) Chủ nhật tới, cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú.

....................................................................

d) Chúng tôi thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ.

....................................................................

TRẢ LỜI:

1. Gạch dưới các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây :

Em vẽ làng xóm                     Em quay đầu đỏ

Tre xanh, lúa xanh                 Vẽ nhà em ở

Sông máng lượn quanh           Ngói mới đỏ tươi

Một dòng xanh mát                Trường học trên đồi

Trời mây bát ngát                   Em tô đỏ thắm.

Xanh ngt mùa thu…

(2) Đặt hai câu, mỗi câu dùng một từ em vừa tìm được ở bài tập 1.

a) Những hàng cây xanh ngắt che bóng đường em đi.

b) Lá cờ tổ quốc đỏ thắm bay giữa bầu trời.

(3) Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho những câu sau :

a) Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.

Khi nào trời rét cóng tay ?

b) Vào những đêm có trăng sao, lũy tre làng đẹp như tranh vẽ.

Khi nào lũy tre làng đẹp như tranh vẽ ?

c) Chủ nhật tới, cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú.

Khi nào cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú ?

d) Chúng tôi thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ.

Các bạn thường về thăm ông bà khi nào ?

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me