Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

1. Viết lời của em đáp lại lời xin lỗi trong mỗi trường hợp sau :

1. Viết lời của em đáp lại lời xin lỗi trong mỗi trường hợp sau :

a) Một bạn vội, nói với em trên cầu thang : “Xin lỗi. Cho tớ đi trước một chút.”

Em đáp: ....................................

b) Một bạn vô ý đụng người vào em, nói : “Xin lỗi. Tớ vô ý quá !”

Em đáp : ...................................

c) Một bạn nghịch, làm mực bẩn vào áo em, xin lỗi em : “Xin lỗi bạn. Mình lỡ tay thôi.”

Em đáp : ....................................

d) Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em : “Xin lỗi cậu. Tớ quên mang sách trả cậu rồi.”

Em đáp : ....................................

2. a) Điền số thứ tự vào □ trước mỗi câu dưới đây để tạo thành đoạn văn tả chim gáy :

□ Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp.

1□ Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt.

□ Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy “cúc cù... cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả.

□ Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ.

b) Chép lại đoạn văn trên.

.....................................

.....................................

.....................................

TRẢ LỜI:

1. Viết lời của em đáp lại lời xin lỗi trong mỗi trường hợp sau :

a) Một bạn vội, nói với em trên cầu thang : “Xin lỗi. Cho tớ đi trước một chút.”

Em đáp : “Không sao, bạn đi trước đi !”

b) Một bạn vô ý đụng người vào em, vội nói: “Xin lỗi. Tớ vô ý quá !”

Em đáp : “Mình không sao đâu bạn !”

c) Một bạn nghịch, làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em : "Xin lỗi bạn. Mình lỡ tay thôi."

Em đáp : “Không có gì đâu bạn, mình sẽ giặt sạch được mà.”

d) Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em : "Xin lỗi cậu. Tớ quên mang sách trả cậu rồi."

Em đáp : “Không sao đâu. Bữa khác bạn trả cũng được”.

2. a) Điển số thứ tự vào □ trước mỗi câu dưới đây để tạo thành đoạn văn tả chim gáy :

2□ Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp.

1□  Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt.

4□  Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy “cúc cù… cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả.

3□ Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ.

b) Ghép lại đoạn văn trên.

   Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt. Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp. Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ. Thỉnh thoảng, chú cất tiếng gáy “cúc cù... cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me