Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 3 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 7

MỞ ĐẦU

Giải bài tập trắc nghiệm trang 7 chương mở đầu Sách bài tập (SBT) Sinh học 7. Câu 1: Môi trường có động vật sinh sống là...

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

1. Môi trường có động vật sinh sống là

A. Nhiệt đới.                                                B. Vực sâu nhất đại dương.

C. Suối nước nóng.                                       D. Cả A, B và C.

2. Nơi động vật ra đời đầu tiên là

A. Vùng nhiệt đới châu Phi.                          B. Biển và đại dương.

C. Ao, hồ, sông, ngòi.                                   D. Cả A, B và C.

3. Nơi không có động vật sinh sống là

A. Vùng cực băng giá.                                   B. Đỉnh núi cao.

C. Suối nước nóng.                                       D. Tầng bình lưu của khí quyển.

4. Nhóm động vật có số loài lớn nhất là

A. Động vật nguyên sinh.                               B. Động vật có xương sống,

C. Thân mềm.                                                D. Sâu bọ.

5. Nhóm động vật có số lượng cá thể lớn nhất là

A. Chim vẹt.                                                         B. Cá voi.

C. Hồng hạc.                                                         D. Tôm hùm.

6. Đặc điểm không có ở động vật là

A. Có cơ quan di chuyển.                            B. Có thần kinh và giác quan,

C. Có thành xenlulôzơ ở tế bào.                  D. Lớn lên và sinh sản.

7. Đặc điểm chỉ có ở động vật là

1. Có cơ quan di chuyển.                    

2. Có cấu tạo từ tế bào3. 

3. Tự dưỡng.                                                          

4. Dị dưỡng.

5. Cần ánh sáng mặt trời. 

6. Có thần kinh và giác quan.

                   Tổ hợp đúng là :

                   A. 1,4, 6.                                        B. 1,2, 3

                   C.  2, 3, 6.                                      D. 3, 4, 5.

8. Động vật được giới thiệu trong Sinh học 7 sắp xếp theo

A. Từ nhỏ đến lớn.                                                

B. Tầm quan trọng từ ít đến nhiều.

C. Trật tự tiến hoá.                           

D. Thứ tự xuất hiện từ trước đến sau.

9. Nhóm động vật hoàn toàn có hại là

A. Cá mập ăn thịt người.    

B. Rắn độc.

C. Ruồi, muỗi.                                              

D. Giun sán kí sinh.

 

Lời giải:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D

B

D

D

c

c

A

c

D

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác