Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 7

MỞ ĐẦU

Giải bài tập trang 5 chương mở đầu Sách bài tập (SBT) Sinh học 7. Câu 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú như thế nào ?...

Bài 1. Thế giới động vật đa dạng phong phú như thế nào ?

■ Lời giải:

Qua vài tỉ năm tiến hoá, thế giới động vật tiến hoá theo hướng đa dạng về loài và phong phú về số lượng cá thể, thể hiện :

- Đa dạng về loài:

+ Từ nhiều loài có kích thước nhỏ như trùng biến hình đến loài có kích thước lớn như cá voi.

+ Chỉ một giọt nước biển thôi cũng có nhiều đại diện của các loài khác nhau (hình 1.3 SGK).

+ Chỉ quây một mẻ lưới, tát một cái ao, lập tức được vô số các loài khác nhau. Đã có khoảng 1,5 triệu loài được phát hiện.

- Phong phú về số lượng cá thể: Một số loài có số lượng cá thể rất lớn, cá biệt, có loài có số lượng lên đến hàng vạn, hàng triệu cá thể như : các đàn cá biển, tổ kiến, đàn chim di cư, chim hồng hạc...

Bài 2. Giải thích tại sao thê giói động vật đa dạng và phong phú.

■ Lời giải:

Thế giới động vật đa dạng và phong phú vì:

- Chúng đã có quá trình tiến hoá vài tỉ năm : Tuy nhiều loài động vật đã mất đi, nhưng nhiều loài mới đã sinh ra và ngày càng đông đảo.

- Chúng đã thích nghi với các điều kiện tự nhiên khác nhau của Trái Đất như : Từ ở nước đến ở cạn, từ vùng cực lạnh giá đến vùng nhiệt đới nóng nực, từ đáy biển đến đỉnh núi... Khắp nơi đều có động vật sinh sống.

Bài 3. Hãy lập bàng so sánh sự giống nhau và khác nhau giũa động vật và thực vật

  ■ Lời giải:

Bài 4. Hãy lập bảng so sánh cách phân chia các nhóm phân loại của Động vật không xương sống và Động vật có xuung sống trong sách giáo khoa Sinh học 7.

■ Lời giải:

Bảng có thể lập như sau:

 

Bài 5. Hãy nêu vai trò của động vật với đời sống con nguủi.

■ Lời giải: Động vật có các vai trò như sau .

Có lợi:

+ Cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp (da, lông, thịt...).

+ Đối tượng thí nghiệm cho : khoa học, học tập, làm thuốc.

+ Hỗ trợ con người trong: thể thao, lao động, giải trí, an ninh...

- Có hại : tấn công, chích nọc độc và truyền bệnh sang người.

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác