Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 4. My neighbourhood - Hàng xóm của tôi

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 4 có đáp án và lời giải chi tiết.

PHONETICS


1 Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.
[ Tìm từ có âm khác ở phần gạch chân. Đọc to những từ đó lên.]Đáp án: 1. D               2. D              3. A                  4. B                  5. C

 

2 Give the names of the following pictures, then read the words aloud (the first letter of each word is given).

[ Đặt tên cho những bức tranh sau, sau đó đọc to các từ lên ( ký tự đầu tiên đã được cho sẵn)]

Đáp án:

1. Building: tòa nhà
2. ship: con tàu
3. tin: lon
4. sheep: con cừu
5. catheral: nhà thờ chánh/ thánh đường

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác