Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.5 trên 27 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 17 bài 7 lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai lũy thừa cùng cơ số Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1. Câu 7.1: Hãy chọn phương án đúng....

Câu 7.1. trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Tích 74. 72 bằng:

(A) 78 ;                      (B) 498 ;                       

(C) 146 ;                    (D) 76.

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Chọn (D) 76.

 


Câu 7.2. trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Nhà văn Anh Sếch - xpia (1564 - 1616) đã viết a2 cuốn sách, trong đó a là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số. Tính số sách mà ông đã viết.

Giải

992 = 9801

 


Câu 7.3. trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Viết các tổng sau thành một bình phương của một số tự nhiên:

a) 13 + 23 + 33 + 43 ;                  b) 13 + 23 + 33 + 43 + 53.

Giải

a) 13 + 23 + 33 + 43 = 100 = 102

b) 13 + 23 + 33 + 43 + 53 = 225 = 152

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác