Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ

Giải bài tập trang 7, 8 bài 2 phân số bằng nhau Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2. Câu 2.1: Phân số bằng phân số...

Câu 2.1 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Phân số bằng phân số \( - {{16} \over {24}}\) là:

(A) \({{16} \over {24}}\);                 (B) \({{ - 2} \over { - 3}}\);

(C) \({{ - 2} \over 3}\);                 (D) \({{ - 16} \over { - 24}}\)

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn đáp án (C)\({{ - 2} \over 3}\)

Câu 2.2 trang 8 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

(A) \({{ - 3} \over 4}\) và \({{ - 4} \over 3}\);          (B) \( - {2 \over 3}\) và \({6 \over 9}\);

(C) \({3 \over 7}\) và \({{ - 3} \over 7}\);           (D) \({7 \over 8}\) và \({{ - 35} \over { - 40}}\) 

Hãy chọn câu trả lời đúng

Giải

Chọn đáp án (D) \({7 \over 8}\) và \({{ - 35} \over { - 40}}\).

Câu 2.3 trang 8 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Hãy tìm các số nguyên x và y, biết:

\({{ - 2} \over x} = {y \over 3}\) và x < 0 < y

Giải

Ta có x.y = -2.3 = -6. Vì x < 0 < y nên ta có bảng sau:

X

-6

-1

-3

-2

Y

1

6

2

3

Câu 2.4 trang 8 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tìm các số nguyên x và y, biết:

               \({{x - 3} \over {y - 2}} = {3 \over 2}\) và x – y = 4

Giải

 \({{x - 3} \over {y - 2}} = {3 \over 2}\) nên 2(x – 3) = 3(y – 2)

Do đó 2x – 6 = 3y – 6 nên 2x = 3y

Suy ra 2x – 2y = y hay 2(x – y) = y

Nên 2. 4 = y

Vậy \(y = 8,x = {{3y} \over 2} = {{3.8} \over 2} = 12\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác