Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.6 trên 16 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6

Unit 3 : At home - Ở nhà

1.Listen and repeat the numbers (Lắng nghe và Lặp lại số) Count the items in the living room (Đếm những đồ vật trong phòng khách).

B. NUMBERS

1. Listen and repeat the numbers.

(Lắng nghe và lặp lại số)  

Click tại đây đề nghe:


          

2. Practice. (Thực hành).

Count the items in the classroom.

(Đếm những đồ đạc trong phòng học.)

Hướng dẫn giải:

Tạm dich:

- 1 door: một cái cửa ra vào

- 2 windows: hai cái cửa sổ

- 0 table: không cái bàn

- 0 chairs: không cái ghế dựa

- 1 student: một học sinh

- 0 clock: không cái đồng hồ

- 1 board: một cái bảng

- 20 desks: hai mươi cái bàn học

- 0 book: không quyển sách

- 0 ruler: không cái thước

- 0 eraser: không cái tẩy

- 20 bench(es): 20 cái ghế dài (băng ghế)

3. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:


How many doors are there? 

- There is one. 

How many windows are there? 

- There are two. 

Tạm dịch: 

Có bao nhiêu cửa ra vào? 

- Có một cái.

Có bao nhiêu cửa sổ?

- Có hai cái.

 

4. Practice with a partner.

(Thực hành với bạn cùng học).

How many ... (chairs / tables /...) are there?

There is / are ...one / two chair(s) ...

Tạm dịch: 

Có bao nhiêu (ghế, bàn,...)?

Có (một, hai,...ghế).

5. Practice.

(Thực hành)

Count the items in the living room.

(Đếm những đồ vật trong phòng khách)

Hướng dẫn giải:

Tạm dịch: 

- 1 couch: một cái ghế sa-lông dài

- 1 armchair: một cái ghế bành

- 1 table: một cái bàn

- 1 television: một cái tivi

- 1 lamp: một cái đèn

- 5 books: năm cuốn sách

- 2 chairs: hai cái ghế

- 1 bookcase: một cái giá sách

- 1 telephone: một cái điện thoại

- 1 stereo: 1 máy âm thanh nổi

- 4 people: bốn người

- 2 stools: hai cái ghế đẩu

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me