Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Unit 2: What's your name? - Bạn tên là gì

Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 1 SGK tiếng anh 3 mới

UNIT 2. WHAT'S YOUR NAME?

- are: là

- is: là

- my: của tôi

- name: tên

- what: gì

- you: bạn (người cùng đối thoại)

- your: của bạn, của các bạn

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me