Trang chủ
Bình chọn:
3.6 trên 16 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Unit 19: They're in the park - Họ ở trong công viên

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói). What's the weather like? Thời tiết như thế nào vậy? It's sunny.Trời nắng.What's the weather like?Thời tiết như thế nào vậy?

LESSON 2 (Bài học 2)

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

a)  Hello, Mai This is Linda.

Xin chào Mai. Đây là Linda.

I'm in Ho Chi Minh City.

Mình ở Thành phô' Hồ Chí Minh.

Oh, great!

Ồ, tuyệt!

b)  What's the weather like in Ho Chi Minh City, Linda?

Thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào vậy Linda? It's sunny.

Trời nắng.

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

Click tại đây để nghe:

a)  What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's sunny.

Trời nắng.

b)  What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy ?

It's rainy.

Trời mưa.

c)  What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's cloudy.

Trời có mây.

d)  What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's windy.

Trời có gió.

e)  What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's snowy.

Trời có tuyết.

f)  What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's stormy.

Trời có bão.

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's sunny.

Trời nắng.

What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's rainy.

Trời mưa.

What's the weather like? Thời tiết như thế nào vậy? It's cloudy.

Trời có mây.

What's the weather like?

Thời tiết như thế nào vậy?

It's windy.

Trời có gió.

Bài 4. Listen and number. (Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

a 2 b 1 c 4 d 3

Audio script

1. Mai: Let's play a game.

 Nam: OK.

Mai: Look at this picture. What's the weather like?

Nam: It's rainy.

Mai: Well done!

2. Mai: How about this picture. What's the weather like?

Nam: It's sunny.

Mai: Well done! Now it's your turn.

3. Nam: Look at this picture. What's the weather like? Mai: It's cloudy.

Nam: No, Mai! It's snowy.

4. Nam: And this picture. What's the weather like?

Mai: It's cloudy!

Nam: Well done, Mai!

Bài 5. Look, read and write. (Nhìn, đọc và viết).

What's the weather like?

1. It is cloudy in Ha Noi today.

2. It is windy in Hue today.

3. It is rainy in Da Nang today.

4. It is sunny in Ho Chi Minh City today.

Bài 6. Let’s sing. (Chúng ta cùng hát).

Click tại đây để nghe:

The weather song

What is the weather like?

What is the weather like?

 

It is sunny and windy                                                                            

In my hometown.

What is the weather like?    

What is the weather like?

It is cloudy and rainy In my hometown.

Bài ca thời tiết

Thời tiết như thế nào?

Thời tiết như thế nào?

Trời nắng và gió Trên quê tôi.

Thời tiết như thế nào?

Thời tiết như thế nào?

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Lesson 3 - Unit 19 trang 62, 63 SGK Tiếng Anh lớp 3 thí điểm

  Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).Where are you?Where are you? In the park. In the park.What's the weather like? It's sunny. It's sunny.What are you doing? I'm cycling. I'm cycling.What are your friends doing? They're skating. They're skating.

 • Ngữ pháp: Unit 20 - Where's Sa Pa?

  1. Khi muốn hỏi về một nơi chốn (địa danh) nào đó ở đâu, ta thường sử dụng mẫu câu sau: Where is + danh từ chỉ địa danh? ......Ở đâu.Và để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta sử dụng mẫu câu sau: It's in + từ chỉ vị trí

 • Lesson 1 - Unit 20 trang 64, 65 SGK Tiếng Anh lớp 3 thí điểm

  Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).a) Where's Sa Pa, Mai?Sa Pa ở đâu vậy Mai? It's in north Viet Nam.Nó nằm ở miền Bắc của Việt Nam.b) This is a photo of Sa Pa.Đây là tấm hình chụp Sa Pa.

 • Lesson 2 - Unit 20 trang 66, 67 SGK Tiếng Anh lớp 3 thí điểm

  Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).a) Is Ha Long Bay near Hue? Vịnh Hạ Long gần Huế phải không? No, it isn't. It's far from Hue. Không, không gần. Nó cách xa Huế. b) Is Da Nang near Hue? Đà Nẵng gần Huế phải không ? Yes, it is.Vâng, đúng rồi!

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác