Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Unit 19: They're in the park - Họ ở trong công viên

Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).Where are you?Where are you? In the park. In the park.What's the weather like? It's sunny. It's sunny.What are you doing? I'm cycling. I'm cycling.What are your friends doing? They're skating. They're skating.

LESSON 3 (Bài học 3)

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

ai rainy It's rainy today,

a-e skate  often skate in the park.

Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).

Click tại đây để nghe:

1.  rainy     2. skate

Audio script

1. i like rainy days.

2My sister and I skate in the playground.

Bài 3.  Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Click tại đây để nghe:

Where are you?

Where are you? In the park. In the park.

What's the weather like? It's sunny. It's sunny.

What are you doing? I'm cycling. I'm cycling.

What are your friends doing? They're skating. They're skating.

What are your friends doing? They're skipping. They're skipping.

Bạn ở đâu?

Bạn ở đâu? Trong công viên. Trong công viên. Thời tiết thế nào?

Trời nắng. Trời nắng.

Bạn đang làm gì?

Mình đang đạp xe đạp. Mình đang đạp xe đạp.

Các bạn của bạn đang làm gì?

Họ đang trượt pa-tanh. Họ đang trượt pa-tanh.

Các bạn của bạn đang làm gì?

Họ đang nhảy dây. Họ đang nhảy dây.

Bài 4.  Read and match. (Đọc và nối).

1 - c Where are you? - I'm in the park with my friends.

2  - d What are you doing? - We're skating.

3 - b What's the weather like? - It's sunny and windy.

4  - e What is Nam doing? - He's cycling

5  - a What is Mai doing? - She's skipping.

Bài 5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

(1) weather (2) park (3) flying (4) playing (5) skating

   Hôm nay thời tiết đẹp. Trời nắng và có gió. Chúng mình ở trong công viên. Mai và Linda đang thả diều Nam, Phong và Tony đang chơi đá bóng. Peter và Quân đang trượt pa-tanh. Chúng mình rất vui trong công viên.

Bài 6. Project. (Đề án/Dự án).

Vẽ và tô màu các biểu tượng thời tiết về thời tiết ngày mai ở tại nơi em ở. Đưa cho bạn ở lớp xern.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Ngữ pháp: Unit 20 - Where's Sa Pa?

  1. Khi muốn hỏi về một nơi chốn (địa danh) nào đó ở đâu, ta thường sử dụng mẫu câu sau: Where is + danh từ chỉ địa danh? ......Ở đâu.Và để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta sử dụng mẫu câu sau: It's in + từ chỉ vị trí

 • Lesson 1 - Unit 20 trang 64, 65 SGK Tiếng Anh lớp 3 thí điểm

  Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).a) Where's Sa Pa, Mai?Sa Pa ở đâu vậy Mai? It's in north Viet Nam.Nó nằm ở miền Bắc của Việt Nam.b) This is a photo of Sa Pa.Đây là tấm hình chụp Sa Pa.

 • Lesson 2 - Unit 20 trang 66, 67 SGK Tiếng Anh lớp 3 thí điểm

  Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).a) Is Ha Long Bay near Hue? Vịnh Hạ Long gần Huế phải không? No, it isn't. It's far from Hue. Không, không gần. Nó cách xa Huế. b) Is Da Nang near Hue? Đà Nẵng gần Huế phải không ? Yes, it is.Vâng, đúng rồi!

 • Lesson 3 - Unit 20 trang 68, 69 SGK Tiếng Anh lớp 3 thí điểm

  Bài 4. Read and write. (Đọc và viết). Xin chào. Tên mình là A Vung. Mình tám tuổi. Gia đình mình sống ở Sa Pa. Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam. Sa Pa gần Lai Châu nhưng rất xa so với Hà Nội. Có nhiều núi và cây ở nơi mình ở. Còn nơi bạn ở thì sao? Nó ở đâu trên nước Việt Nam?1. His family is in Sa Pa.Gia đình của cậu ấy ở Sa Pa.

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác