Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Unit 17: What toys do you like - Bạn thích đồ chơi nào

Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 17 SGK tiếng anh 3 mới

UNIT 17. WHAT TOYS DO YOU LIKE?

- different: khác nhau

- keep: để, giữ

- like: thích

- park: công viên

- toy room: phòng đồ chơi

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me