Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 10: You're sleeping!

Giải bài tập Lesson Six. - Unit 10 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Listening

1. Listen and number.

Click here to listen


Script:

Dear Kim, Now I have photos about Tet holiday.

1. In this picture, My Aunt Tam is eating the banh chung. She like this very much.

2. Here are my Mom and Dad. They're singing. They are very happy.

3. This is me. I'm wearing a new purple Ao dai .

4. He is my brother. He's eating mangoes.

Dịch:

Kim thân mến, bây giờ tôi có một vài tấm ảnh về kỉ nghỉ tết của chúng tôi

1. Trong bức ảnh này, dì Tâm của tôi đang ăn bánh chưng. Dì ấy thích nó rất nhiều.

2. Đây là Bố mẹ của tôi. Họ đang hát. Họ rất hạnh phúc.

3. Đây là tôi. Tôi đang mặc áo dài màu tím mới.

4. Đây là anh trai tôi. Anh ấy đang ăn xoài.

Speaking

2. Point, ask, and answer. eating / dancing / taking photos / drinking / talking.

 Hướng dẫn:

2. What are they doing? => They are eating.

3. What is she doing? => She is drinking.

4. What is he doing? => He is taking photos.

5. What are they doing? => They are talking.

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác